Els nous abonats d’aquesta temporada, per a acreditar la seva condició d’empadronats a Sant Gregori, hauran de portar un volant d’empadronament que s’ha de sol·licitar prèviament a l’Ajuntament respectiu.